Cmepius

Namen in pomen skupnih študijskih programov

17 oktobra, 2014
Mednarodni seminar o pripravi, implementaciji in financiranju skupnih mednarodnih študijskih programov

20. novembra 2014 je bil organiziran seminar Namen in pomen skupnih študijskih programov – vse kar ste želeli vedeti o pripravi, implementaciji in financiranju skupnih mednarodnih študijskih programov. Plenarni del dogodka je bil namenjen predstavitvam osnovnih načel oziroma nacionalnih zahtev za pripravo skupnega študijskega programa. V popoldanskem delu sta sledili delavnici, ki sta udeležence razdelili gleda na fazo, v kateri se nahajajo pri pripravi tovrstnega programa – Prvi (Kako pripraviti skupni program) ali Nadaljni koraki (Implementacija skupnega programa). Dogodek je bil zelo uspešen in je dosegel svoj namen: udeležencem predstaviti tematiko, izpostaviti prednosti ter predebatirati izzive in ovire.

Publikacija z dogodka: Priročnik po korakih – Skupni študijski programi

Dogodek sofinancira

EEA NOR LOGOS

Galerija dogodka

Seminar je bil sofinanciran iz sredstev programa Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM.

Napovednik dogodka

Četrtek, 20. november 2014, Hotel Union, Ljubljana

Z vidika evropskih visokošolskih institucij sega priprava, razvoj in izvajanje skupnih študijskih (joint programmes) programov, ki vodijo k podelitvi dvojnih ali skupnih diplom, v pozna osemdeseta leta.

Interes se je povečal in tudi razširil na sodelovanje z neevropskimi visokošolskimi institucijami po podpisu Bolonjske deklaracije in z začetkom bolonjskega procesa.

 

Skupni študijski program v prvi vrsti pomeni za vsako visokošolsko institucijo večjo vpetost v mednarodno okolje, sposobnost integracije institucije na zelo visoki ravni, lahko nudi višjo akademsko kakovost študija, pospeši razvoj, prinese nova znanja s področja organizacije in izvajanja tovrstne oblike študija ter ne nazadnje doda pečat prestiža v mednarodnem okolju.

Namen dogodka je celostno predstaviti pomen in namen skupnih mednarodnih študijskih programov:

  • predstaviti evropske programe sofinanciranja, ki poudarjajo in spodbujajo izvajanje skupnih študijskih programov,
  • umeščanje njihovega izvajanja v nacionalno izobraževalno strategijo ter v strategijo Evropa 2020,
  • svetovati kako pripraviti, vzpostaviti in akreditirati skupni študijski program,
  • osvetliti temo z vseh zornih kotov: posameznik, institucija, nacionalni interesi, Evropski okvir.

Seminar bo potekal v dveh delih. V plenarnem delu, s predavanji v angleškem in slovenskem jeziku, bodo predstavljene osnove skupnih študijskih programov z vidika nacionalnih deležnikov in gostujočega strokovnjaka. Sledili bosta diskusiji v dveh skupinah, prva se bo s predvajanji in vprašanji osredotočila na pripravo skupnega študijskega programa in bo potekala v slovenskem jeziku; druga, v angleškem jeziku, pa bo vsebinsko zajela implementacijo skupnega študijskega programa.