Cmepius

Nacionalni posvet o visokem šolstvu

17 oktobra, 2014
Tema letošnjega posveta je bilo priznavanje izobraževanja

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja sta dne 7. 10. 2014 organizirala nacionalni posvet v visokem šolstvu, ki je potekal na Brdu pri Kranju. Tema letošnjega posveta je bila priznavanje izobraževanja.

Nacionalni posvet je bil namenjen visokošolskim zavodom (pooblaščenim osebam za postopke priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja in vodstvu visokošolskih zavodov), predstavnikom Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu ter drugim predstavnikom zainteresirane javnosti.

Na dogodku sta sodelovala tudi dva tuja eksperta s področja priznavanja izobraževanja in drugih povezanih vsebin, ki so bile uvodoma predstavljene v prvem delu posveta. V drugem delu posveta je bilo organizirano delo po skupinah.

Gradivo z dogodka

Napovednik dogodka

7. oktobra bo v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekal nacionalni posvet o visokem šolstvu z naslovom Priznavanje izobraževanja. Posvet organizira Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (ENIC-NARIC center) skupaj s CMEPIUS-om.

Na dogodku bosta sodelovala tuja eksperta, g. Gunnar Vaht iz estonskega ENIC-NARIC centra, ki je tudi aktualni predsednik odbora Lizbonske konvencije o priznavanju in g. Daniel De Schrijver iz flamskega ENIC-NARIC. Predstavila bosta aktualna dogajanja in izzive na področju priznavanja v mednarodnem prostoru, od osnovnih principov do iskanja poti k avtomatičnem priznavanju s flamskim primerom implementacije le-tega. Njuni predavanji bosta potekali v angleškem jeziku in ne bosta prevajani.

V drugem delu posveta bo organizirano delo v skupinah.

Vabila so bila posredovana vsem institucijam s strani ENIC/NARIC službe v okviru MIZŠ. Vodstva visokošolskih zavodov (oz. članic) prosimo, da na posvetu zagotovite udeležbo dveh predstavnikov vašega zavoda (en predstavnik naj bo oseba, ki se ukvarja s priznavanjem izobraževanja, torej pooblaščena oseba za postopke priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja).