Cmepius

Mednarodna konferenca Izboljšanje visokošolskega učenja in poučevanja (Improving University Teaching)

30 marca, 2015
Ljubljana, 15. - 17. julij 2015

15.–17. julija 2015 je CMEPIUS organizacijsko podprl konferenco IUT (ang. Improving University Teaching). Gre za tradicionalno letno mednarodno konferenco na temo kakovosti visokošolskega učenja in poučevanja, ki v letu 2015 praznuje že 40 let svojega delovanja. Letošnja tema konference je bila Študentje, partnerji v inovacijah (ang. Students as partners in innovation).

Od visokošolskih institucij se vedno pogosteje zahteva, da služijo kot centri inovacij, kjer se rojevajo in razvijajo nove ideje na področjih kot je medicina, tehnologija in umetnost. Obenem pričakujemo, da bodo te institucije študente opremile za svet, kjer je sprememba stalnica in kreativnost zahteva. Za njih možnost aktivne udeležbe v globalnem svetu lahko pomeni profesionalni uspeh ali polom. Lahko ob teh zapovedih fakulteta in študenti postanejo partnerji v inovacijah? In katere pedagoške prakse pomagajo ali ovirajo potencialno partnerstvo?

Ta vprašanja so bila v ospredju tematike letošnje konference Izboljšanje visokošolskega učenja in poučevanja (Improving University Teaching). Izraz inovacija nedvomno zajema širok spekter aktivnosti, od umetnosti, znanstvenih odkritij, do političnih in družbenih sprememb. Aktivno učenje in inovativna pedagogika sta pomembni orodji pri pripravi študentov za vsa ta področja in pri spodbujanju študentov, da postanejo potencialni partnerji v odkrivanju in ne zgolj pasivni prejemniki nakopičenega znanja.

Sodelovanje med študenti in akademskim osebjem ter vodstvom visokošolskih institucij zagotovo niso brez izzivov. Študenti ne pozdravljajo vedno zahtevnosti študija ali lastne odgovornosti za svojo študij, prav tako fakultete včasih omahujejo pri vključevanju študentov kot partnerjev in ocenjevalcev njihove kakovosti. Zato je bila razprava o možnostih in priložnostih medsebojnega sodelovanja, ki dviguje kakovost učnega procesa in poučevanja pomemben del vsebine konference.

Več podrobnosti je na voljo na spletni strani konference.

Fotogalerija