Cmepius

»LOCAL PARTNERSHIPS for EUROPE« kontaktni seminar

24 novembra, 2014

V okviru programa Evropa za državljane smo v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) organizirali mednarodni regionalni kontaktni seminar z naslovom “Lokalna partnerstva za Evropo”.

Čeprav program Evropa za državljane vzpodbuja sodelovanje med različnimi organizacijami – občinami, organizacijami civilne družbe in izobraževalnimi, kulturnimi in raziskovalnimi ustanovami – je medsektorsko sodelovanje še vedno precej redko. To vodi v neizkoriščenost polnega potenciala programa.
Kontaktni seminar je zato cljano spodbujal lokalna partnerstva med organizacijami civilne družbe in lokalnimi javnimi institucijami (občine, šole itd) in njihovo mednarodno sodelovanje v prostoru Srednje Evrope in Zahodnega Balkana. Namen seminarja je bil prrivesti do bolj uspešnih vlog v okviru programa Evropa za državljane kot tudi reševanje skupnih izzivov evropskega povezovanja.
Dogodek se je osredotočil na vprašanja, ki so bistvenega pomena za lokalni trajnostni razvoj in ki so najbolj pomembne za vsakodnevno življenje državljanov – zaposlovanje, izobraževanje, socialna izključenost, okolje itd.. To so ključna vprašanja na trenutnem političnem dnevnem redu EU – in istočasno področja, kjer je sodelovanje lokalnih uprav in civilne družbe ključnega pomena.
Osredotočili smo se na razvoj partnerstev oz. projektov in konkretnih idej, ki se lahko prijavijo na roke programa EZD v 2015 (še zlasti v akcijah “mreže mest” in “projekti civilne družbe” Sklopa 2) in bodo:

  • omogočili učinkovito izmenjavo dobrih praks in vzajemno učenje,
  • razvoj trajnostnega sodelovanja med občinami in civilno družbo na lokalni in evropski ravni,
  • priložnost za solidarnost, aktivno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni EU.

Na kontaktnem seminarju smo združili udeležence iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Srbije iz različnih organizacij – občin, mrežnih organizacij, nevladnih organizacij in drugih organizacij civilne družbe.

Vabilo in program

Seznam prijavljenih