Cmepius

“Govorim – I speak”, kontaktni seminar

19 aprila, 2016
1.-3. 6. 2016, Hotel Lev, Ljubljana

Uspešno smo zaključili kontaktni seminar “Govorim – I speak”, ki je potekal od 1. do 3. junija v hotelu Lev v Ljubljani. Družili so se učitelji iz 14 držav, ki so tekom seminarja pripravili in ob zaključku predstavili kar 8 projektnih predlogov. Upamo, da bodo projekti uspešni v okviru razpisa Erasmus+ 2017 in nas bodo z veseljem obveščali o nadaljnjem delu.

Programe “Govorim – I speak” (final)

Predstavitve govorcev / Presentations of speakers
Closing the gap for migrant students by Mats Wennerholm
Multilingualism by Peter Jaksa
Language Learning 2_0 by Neza Pajnic
Knowledge diagnosis of newly arrived students by Kristina Bergh
Language learning and teaching today in the plurilingual classroom by Veronique Simon
Interactive Slovene picture dictionary

Foto galerija

HVALA – THANK YOU!

Najava dogodka

Seminar je namenjen osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem, ki želijo svojo projektno idejo na temo jezika/učenja in poučevanja jezika uresničiti v okviru mednarodnega partnerstva. Dogodek bo spodbudil 40 domačih in tujih udeležencev k izmenjavi mnenj in dobrih praks, spoznavanju potencialnih partnerjev, oblikovanju dobrih projektnih idej in s tem bodo prispevali k razvoju področja jezikov na evropski ravni.

Cilj seminarja je povečati število prijav projektov strateških partnerstev na temo jezika. Na seminarju bo čas za izmenjavo znanj in izkušenj na področju poučevanja jezika predvsem tistih učencev, katerih jezik poučevanja ni materni jezik. Neposreden rezultat seminarja bodo novo vzpostavljeni stiki med šolami kot projektnimi partnerji, oblikovani novi projektni predlogi, informacije o dobrih praksah in seveda boljše poznavanje programa Erasmus+.

Seminar bo ponudil priložnost za:

  • razpravo o pomembnosti učenja in poučevanja jezikov in njihovi vlogi pri integraciji,
  • spoznavanje programa Erasmus+ in možnosti, ki jih ponuja,
  • pripravo projekta v okviru programa Erasmus+,
  • spoznavanje novih partnerjev in poglabljanje znanja na področju jezikov.

Udeležba na seminarju je brezplačna. Za prijavo izpolnite obrazec, ki je objavljen na naši spletni strani. Na podlagi prejetih prijav bo narejen izbor udeležencev (za slovenske udeležence je prostih 20 mest). Rok za prijavo je 9. maj 2016.

Zaradi mednarodne udeležbe bo delovni jezik seminarja angleščina.

Okvirni program seminarja