Cmepius

5. znanstvena konferenca Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju

24 marca, 2020

Pedagoški inštitut (PI), Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) organizirajo 5. znanstveno konferenco “Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju”, ki letos nosi podnaslov “Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse”, kar pa, seveda, ne izključuje prispevkov, ki naslavljajo druge teme. Konferenca bo potekala dva dni, in sicer v sredo, 9. septembra, in četrtek, 10. septembra 2020, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana).

Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj izpostaviti tudi medsebojni vpliv raziskovanja in prakse, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve.

Na konferenci bosta kot vabljena predavatelja sodelovala dr. Sonja Rutar, iz Univerze na Primorskem, ter Ivan Lorenčič, ravnatelj mariborske II. gimnazije.

Na konferenco lahko prijavite samostojni prispevek ali panelno razpravo, in sicer do 6. aprila 2020.