Cmepius

Strateški dokumenti

Ključni dokumenti

UPORABNO

Pri načrtovanju in izvedbi mednarodnih projektov lahko uporabite tudi video o slovenskem izobraževalnem sistemu, ki je dostopen na tej povezavi.

Evropa 2020

Izobraževanje in usposabljanje 2020

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS

Vzgoja in izobraževanje v RS 2016/2017 (sl) (eng)

Spodbujanje državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije skozi izobraževanje (eng)

Education At A Glance 2017 – Poudarki o Sloveniji

Slovenija: Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016

Področje izobraževanje odraslih

Zakon o izobraževanju odraslih

Resolucija o nacionalnem programu izobrazevanja odraslih

Novi program znanj in spretnosti za Evropo (New Skills Agenda for Europe)  (sl) (eng)

Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle (Upskilling Pathways) (sl) (eng)

PIAAC (sl) (eng)

Politika EU na področju izobraževanja odraslih

Prenovljeni evropski program za izobraževanje odraslih (sl) (en)

Promocija izobraževanja odraslih (eng)

Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju

EU Publikacije

Vas zanima še več vsebin

Publications Office of the European Union

Naslov Vir Področje
Research*EU Evropska komisija, maj 2019 Visoko šolstvo, raziskovanje
Ageing Europe Eurostat, 2019 Odrasli
The Changing Nature of Work Evropska komisija, avgust 2019 Odrasli