Cmepius

Strateški dokumenti

Evropa 2020

Izobraževanje in usposabljanje 2020

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS

Vzgoja in izobraževanje v RS 2016/2017 (sl) (eng)

Spodbujanje državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije skozi izobraževanje (eng)

Education At A Glance 2017 – Poudarki o Sloveniji

Slovenija: Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016

Področje izobraževanje odraslih

Zakon o izobraževanju odraslih

Resolucija o nacionalnem programu izobrazevanja odraslih

Novi program znanj in spretnosti za Evropo (New Skills Agenda for Europe)  (sl) (eng)

Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle (Upskilling Pathways) (sl) (eng)

PIAAC (sl) (eng)

Politika EU na področju izobraževanja odraslih

Prenovljeni evropski program za izobraževanje odraslih (sl) (en)

Promocija izobraževanja odraslih (eng)

Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju