Cmepius

Logotipi

Logotip Program Dokumenti/povezave
Logo CMEPIUS CMEPIUS www.cmepius.si
ERASMUS+ logo Erasmus+ E+ Graphic design, User guide
E+: vizualna podoba in logotipi
eTwinning logo eTwinning www.etwinning.net/en
EZD logo Evropa za državljane eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Norveški in EGP finančni mehanizem 2014–2021 Norveški in EGP finančni mehanizem 2014–2021, Shema za mobilnost in mala partnerstva (SMMP) www.norwaygrants.si
CEEPUS logo  CEEPUS ww.ceepus.scholarships.at/
Study in Slovenia Erasmus+ www.studyinslovenia.si

 

Program Erasmus+

Pri objavljanju gradiv v okviru programa je obvezna uporaba sledeče izjave:

Izjava v slovenskem jeziku
“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Izjava v angleškem jeziku
The European Commission’ssupport for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM 2009-2014

Pri objavljanju gradiv v okviru programa je obvezna uporaba sledeče izjave:

Izjava v slovenskem jeziku
“Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.”

Izjava v angleškem jeziku
This project has been funded with support from the EEA Financial Mechanism 2009 – 2014 and the Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014 between the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway and the Republic of Slovenia. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the project funders cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.