Cmepius

Logotipi

Logotip Program Dokumenti/povezave
Logo CMEPIUS CMEPIUS www.cmepius.si
ERASMUS+ logo Erasmus+ E+ Graphic design, User guide
E+: vizualna podoba in logotipi
eTwinning logo eTwinning www.etwinning.net/en
EZD logo Evropa za državljane eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Norveški in EGP finančni mehanizem 2014–2021 Norveški in EGP finančni mehanizem 2014–2021, Shema za mobilnost in mala partnerstva (SMMP) www.norwaygrants.si
CEEPUS logo  CEEPUS ww.ceepus.scholarships.at/
Study in Slovenia Erasmus+ www.studyinslovenia.si

 

Program Erasmus+

Pri objavljanju gradiv v okviru programa je obvezna uporaba sledeče izjave:

Izjava v slovenskem jeziku
“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Izjava v angleškem jeziku
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM 2009-2014

Pri objavljanju gradiv v okviru programa je obvezna uporaba sledeče izjave:

Izjava v slovenskem jeziku
“Izvedba tega projekta je financirana s strani Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 ter Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 med Republiko Islandijo, Kneževino Lihtenštajn, Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč financerjev projekta.”

Izjava v angleškem jeziku
This project has been funded with support from the EEA Financial Mechanism 2009 – 2014 and the Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014 between the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway and the Republic of Slovenia. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the project funders cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.