Cmepius

Evalvacije in analize

Vmesno nacionalno poročilo o implementaciji in učinkih programa Erasmus+
Pozitivni učinki sodelovanja v mednarodnih projektih:
VRTCI
OSNOVNE ŠOLE
SREDNJE ŠOLE
VIŠJI IN VISOKOŠOLSKI ZAVODI
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
ice_screenshot_20161005-124515 Analiza izvajanja in učinkov CEEPUS
eTwinning studija SLO Študija učinkov programa eTwinning na šolsko izobraževanje v Sloveniji
ice_screenshot_20161005-125637 Study of the Impact of eTwinning Programme on School Education in Slovenia
eTwinning kratko poročilo
EUROAC 2013 Pogoji akademskega dela v Sloveniji – Ugotovitve študije EUROAC 2013
Academic profession_work in Slovenia Academic profession and the conditions of academic work in Slovenia
 Studija programa OS in srednje sole Glavni poudarki Študije učinkov programa Vseživljenjsko učenje za osnovno in srednješolsko izobraževanje z vidika nacionalnih prioritet
Impact of the Lifelong Learning Programme on primary and secondary education with respect to national priorities
 Studija ucinkov programa OS in srednje sole Študija učinkov programa Vseživljenjsko učenje na osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje z vidika nacionalnih prioritet
 Studija programa visoko solstvo Glavni poudarki Evalvacije učinkov programa Erasmus na visoko šolstvo v Sloveniji
 Studija ucinkov programa visoko solstvo Evalvacija učinkov programa Erasmus na visoko šolstvo v Sloveniji
Impact of Erasmus Programme on HE in Slovenia Evaluation of the impact of the Erasmus Programme on higher education in Slovenia