Cmepius

Erasmus+ mobilnost

Projekti mobilnosti posameznikov s področja izobraževanja odraslih

Erasmus+, za obdobje 2014 – 2020, je nov program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, ki omogoča številne aktivnosti v okviru treh poglavitnih ukrepov.

V okviru Ključnega ukrepa 1 (KA1), na področju izobraževanja odraslih (IO), program spodbuja mobilnost osebja organizacij IO za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali sledenja na delovnem mestu (“job shadowing“).

Na mobilnost v okviru projekta E+ lahko odidejo:

  • zaposleni v organizacijah IO (predavatelji, mentorji, vključno s podpornim osebjem, vodstvenim kadrom in svetovalnim osebjem) v obdobju od 2 dni do 2 mesecev.

Za dotacijo lahko zaprosijo samo slovenske institucije, aktivne na področju izobraževanja odraslih, ki bi svoje osebje poslale na mobilnost v eno od programskih držav.

Spletna stram

www.erasmusplus.si

Projekti lahko trajajo 1 ali 2 leti.

Več o programu in o sami aktivnosti mobilnosti na področju izobraževanja odraslih si lahko preberete na spletni strani programa Erasmus+.