Cmepius

Zajtrk z EPALE in delavnica Učni izidi v izobraževanju odraslih

Pri svojem vsakdanjem delu se veliko pogosteje kot ostali pedagoški delavci srečujete s potrebo po učinkovitem zapisovanju učnih izidov. Za prijave na razpise pripravljate neformalne izobraževalne programe, programe prilagojene za znane naročnike – podjetja, zavod za zaposlovanje, ministrstva ali pa izvajate javno veljavne programe s prilagoditvami.

V vseh primerih je sposobnost jasnega in natančnega definiranja učnih izidov tesno povezana z uspešnostjo in učinkovitostjo vašega dela. Iz izkušenj tudi vemo, da je učno-ciljno načrtovanje prej izjema kot pravilo v praksi, kjer v glavnem prevladuje vsebinsko načrtovanje, zato vas vljudno vabimo na delavnico Učni izidi v izobraževanju odraslih, kjer se boste udeleženci:

 

  • seznanili s pomenom ustreznega zapisovanja in ocenjevanja učnih izidov v programih za izobraževanje odraslih,
  • spoznali z ustreznimi orodji za pisanje učnih izidov,
  • v praktičnem delu preizkusili v konkretnem zapisovanju učnih izidov.

 

Delavnica vam bo omogočila vpogled v lastno prakso in njeno neposredno izboljšanje. Ponudila vam bo strokovno teoretično podprt, pa vendarle praktično in uporabno naravnan pristop. Pridobili boste  kompetence za zapisovanje učnih izidov in se urili v procesno-ciljnem načrtovanju andragoškega dela.

 

Delavnico bodo vsebinsko pripravili ECVET eksperti mag. Brigita Kruder (LU Slovenska Bistrica), mag. Tanja Vilič Klenovšek (ACS) in Aleksandar Lazarević (Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana)