Cmepius

Jesenska šola: za prijavitelje, pogodbenike in koordinatorje Erasmus+ projektov mobilnosti v terciarnem izobraževanju

Konec novembra, natančneje 23., 24. in 26. (ponedeljek, torek in četrtek), organiziramo dogodek, namenjen vsem prijaviteljem, pogodbenikom in koordinatorjem Erasmus+ projektov KA103 in KA107 (tudi na ravni posameznih enot – fakultet, oddelkov …). Za spremljanje dogodka si rezervirajte čas med 10. in 15. uro (seveda z nekaj vmesnimi odmori).

 

»Jesenska šola« deloma nadomešča seminar za pogodbenike kot tudi promocijo novega programa oz. programskega obdobja 2021 – 2017. Udeležba na jesenski šoli je obvezna za vse upravičence (pogodbenike) projektov mobilnosti v visokem šolstvu (KA103 in KA107) za pogodbeno leto 2020; k udeležbi pa so vabljeni tudi vsi koordinatorji (fakultetni, oddelčni ipd.), ki bi želeli obogatiti svoje upravljanje projektov mobilnosti.


Vaše mnenje nam je pomembno - kratka anketa je dostopna tukaj. Hvala!