Cmepius

Delavnica za pogodbenike KA1

Okvirni dnevni red:

  • uvodni del
  • predstavitev primerov dobre prakse izvedbe virtualnih mobilnosti
  • delo po področnih skupinah (splošno šolsko izobraževanje, poklicno in strokovno izobraževanje, terciarno izobraževanje in izobraževanje odraslih)

Delavnica se prične ob 13:30 uri. Povezavo na spletni dogodek prejmejo prijavljeni dan pred dogodkom.