Cmepius

5. znanstvena konferenca “Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju”

PI, SLODRE in CMEPIUS organiziramo 5. znanstveno konferenco “Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju”: Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse”, ki bo potekala 9. in 10. septembra 2020 v Ljubljani.

Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj izpostaviti tudi medsebojni vpliv raziskovanja in prakse, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve.

Več na spletni strani konference