Cmepius

CEEPUS najboljša mreža 2019

3 julija, 2019

V petek 28. 6. 2019 je v Zagrebu potekala že 21. CEEPUS Ministrska konferenca na kateri so bile podeljene nagrade za najboljše CEEPUS mreže 2018 in 2019.

Za leto 2019 sta nagrado dobili 2 CEEPUS mreži : madžarska mreža HU-0019 (v kateri kot partnerici sodelujeta Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, dr. Marjan Heričko in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, mag. Ksenija Rozman) in slovenska mreža SI-0217 ki jo vodi Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, prof. dr. Jelka Geršak. Na slednjo smo še posebej ponosni in prof. Geršak iskreno čestitamo za ta odličen dosežek!

Slovenska mreža SI-2017 z imenom Ars techne – Design and Development of Multifunctional Products, ki jo že od vsega začetka vodi vodi Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, prof. dr. Jelka Geršak, je ena izmed najstarejših CEEPUS mrež in je odigrala pomembno vlogo na področju tekstilnega izobraževanja, ki je za regijo pomemben sektor. Kot prva, je mreža odprla vrata aktivnemu srednjeevropskemu povezovanju partnerskih institucij, ko so te vzpostavljale temelje Evropskemu prenosnemu kreditnemu sistemu – ECTS (European Credit Transfer System), in skozi svoje delovanje privedla te do aktivnega multilateralnega sodelovanja tako na področju izmenjave študentov in profesorjev kot na področju številnih bilateralnih projektov in mednarodnih zimskih šol CEEPUS, kar je to sodelovanje še okrepilo.

Mrežo še dodatno odlikuje interdisciplinarni koncept CEEPUS zimske šole kot interakcije različnih disciplin. Njen namen je bil združiti znanstvene in umetniške discipline in povezati kreativnost študentov z različnih univerz in iz različnih držav. Študenti se v okviru predavanj in širokega izbora ciljno zasnovanih delavnic soočijo s teoretičnimi in praktičnimi vidiki oblikovanja v najširšem pomenu, pri čemer je ključnega pomena široka odprtost različnim disciplinam, kar omogoča interakcijo med znanostjo, umetnostjo in družbo, razvoj novih idej in aplikacijo teh v realnem okolju.
Tekom let je odpirala vrata številnim novim partnerskim institucijam in vzpostavila še aktivnejše meduniverzitetno sodelovanje in številne bilateralne znanstveno raziskovalne projekte kot je npr. razvoj pametnih oblačil za osebe z demenco.

CEEPUS mreža na več ravneh že vsa ta leta vpliva na študente, profesorje, znanstveno sodelovanje, razvojno usmeritev univerz in krepitev sektorja, ki se je povezoval vedno bolj interdisciplinarno in inovativno z mislijo na potrebe družbe.

Prof. dr. Geršak je mreži v celoti predana in ji posveča veliko svojega časa, še posebej pa se angažira pri mladih, ki v mreži sodelujejo. Njena zavzetost, srčnost in predanost se odsevata prav v njihovem razvoju, kompetencah in spretnostih, ki jih pridobivajo za prihodnost.