Cmepius

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja

15 aprila, 2019
4. znanstvena mednarodna konferenca 2019

Pedagoški inštitut v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) in CMEPIUS-om 18. in 19. septembra 2019 organizira 4. znanstveno konferenco z naslovom “Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja”, ki bo potekala v prostorih ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana).

Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj izpostaviti tudi mednarodni vidik vzgoje in izobraževanja, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve.

Na konferenci bosta kot vabljena predavatelja sodelovala Paul Stubbs, PhD, z Ekonomskega inštituta v Zagrebu ter prof. dr. Pavel Zgaga s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Prav tako bomo tudi letos na konferenci podelili priznanja za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja ter priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja.

Vabimo vas k prijavi prispevkov, ki poročajo o že opravljeni raziskavi. Izbirate lahko med sekcijami:
• Izobraževalne politike
• Evalvacija in zagotavljanje kakovosti
• Profesionalni razvoj pedagoških delavcev
• Učenje in poučevanje
• Socialni odnosi v vzgoji in izobraževanju
• Znanje in učna (ne)uspešnost
• Inovativni pristopi k učenju in poučevanju – primeri dobrih praks

Podaljšan rok za prijavo oz. oddajo povzetka prispevka je 30. april 2019.
Razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Predloge prispevkov bo pregledal programski odbor konference. Informacijo o potrditvi prispevka na 4. znanstveni konferenci ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’ boste prejeli do 20. maja 2019. Objavljen bo tudi zbornik recenziranih prispevkov, ki bo izšel v Digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta.

Vabljeni k sodelovanju in krepitvi internacionalizacije organizacij!

prof. dr. Igor Ž. Žagar, predsednik programskega odbora konference in direktor Pedagoškega inštituta
doc. dr. Ana Kozina, predsednica SLODRE
dr. Alenka Flander, direktorica Centra Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Vaše mnenje nam je pomembno - kratka anketa je dostopna tukaj. Hvala!