Cmepius

Štipendijski sklad EGP in NFM

Mobilnost in projekti na vseh področjih izobraževanja in usposabljanja

Slovenski štipendijski sklad SI04 podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Lihtenštajna in Slovenije.

Prijava na projekt

Na projekt se lahko prijavijo samo organizacije, ne posamezniki.

Aktivnosti programa

 • Pripravljalni obiski (Akcija 1),
 • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu (Akcija 2),
 • Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju (Akcija 3),
 • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu (Akcija 4),
 • Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (Akcija 5).

Izkoristite priložnost višjega sofinanciranja mobilnosti

Posamezniki s področja terciarnega izobraževanja in usposabljanja lahko v okviru pograma sodelujejo pri:

 • projektih mobilnosti osebja – mobilnost študentov z namenom študija ali usposabljanja, mobilnost osebja z namenom poučevanja ali usposabljanja (Akcija 2),
 • projektih med-institucionalnega sodelovanja – poletne šole oziroma t.i. intenzivni programi (Akcija 4).

Aktivnosti mobilnosti posameznikov so zelo podobne kot v preteklem programu Erasmus, programa Vseživljenjsko učenje, ali aktivnostim projektov mobilnosti Ključnega ukrepa 1, programa Erasmus+.

Z namenom vzpostavitve novega partnerstva ali za pripravo projekta in pisanje projektne prijave lahko posamezniki koristijo tudi sredstva za izvedbo Pripravljalnega obiska (Akcija 1). Običajno je dotacija dodeljena le eni osebi; za izvedbo pa je predpogoj že vzpostavljen stik s potecialnim partnerjem projekta.

Prijava

Posamezniki, ki si želijo sodelovati v projektu Sklada SI04 morajo:

 • Akcija 1: poiskati partnerja v eni izmed držav donatoric in se dogovoriti za pripravljalni obisk,
 • Akcija 2: se pozanimati na instituciji oziroma v Pisarni za mednarodno sodelovanje glede možnosti prijave za štipendijo/dotacijo za mobilnost,
 • Akcija 4: vzpostaviti sodelovanje med vašo institucijo in partnersko institucijo iz Norveške ter še vsaj eno institucijo iz držav upravičenk/donatoric,
 • natančno prebrati Razpis, Vodnik za prijavitelje in Nacionalna pravila za prijavitelje,
 • oddati prijavni obrazec na odprti razpis na matični instituciji, pri koordinatorju, ki ureja institucionalno prijavo.