Cmepius

Štipendijski sklad EGP in NFM

Slovenski štipendijski sklad SI04

Slovenski štipendijski sklad SI04 podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami donatoricami (Norveška, Islandija, Liechtenstein) in državami upravičenkami, med katerimi je tudi Slovenija.

Kontakt

Božidar Grigić
eeagrants@cmepius.si
01 620 94 86

Aktivnosti programa

za področje visokega šolstva:

  • Pripravljalni in študijski obiski (Akcija 1);
  • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu (Akcija 2) – mobilnost študentov in osebja z namenom študija, poučevanja ali usposabljanja;
  • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu (Akcija 4) – poletne šole oziroma intenzivni programi v koordinaciji vsaj treh partnerskih institucij.

Upravičene aktivnosti

  • Mobilnost z namenom vzpostavitve partnerstva ali priprave projektne dokumentacije (Pripravljalni obiski)
  • Mobilnost študentov za namen študija
  • Mobilnost študentov za namen prakse
  • Mobilnost osebja za poučevanje
  • Mobilnost osebja za usposabljanje

Rezultati programa

Zbornik projektov Sodelujemo za skupne cilje