Cmepius

Razvijamo za vas

Strokovni članki

Naslov članka
Avtorji Vir Leto objave
Internacionalizacija v šoli Slapšak U., Lenc A. Vodenje v vzgoji in izobražavanju, št. 33, str. 149 – 26 2016
University Teachers’ Opinions about Higher Education Pedagogical Training Courses in Slovenia Aškerc Veniger K. C.E.P.S. Journal, Vol.6, št. 4, 141 – 161 2016

Delavnice

Krepitev zaposlitvenega potenciala dijakov

18. 5. 2017 smo na CMEPIUS-u v okviru Evropskega socialnega sklada izvedli delavnico Krepitev zaposlitvenega potenciala dijakov, namenjeno usposabljanju učiteljev in drugih strokovnih delavcev na šoli za svetovanje dijakom pri opredeljevanju kompetenc, ki so jih razvili v času svoje mednarodne izkušnje. Predstavljene so bile metode ozaveščanja, prepoznavanja in zapisovanja teh kompetenc, ki jih bodo udeleženci lahko uporabili pri svojem delu z dijaki.

Gradivo z delavnice:

Program delavnice

MKekki_Hidden competences

BGrigic_Uvod+Raziskava

KKocbek_CV in razgovor