Cmepius

Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM (R 2015)

Tretji razpisni rok

Obveščamo vas, da v letu 2016 razpisa za akcije 2, 3, 4 in 5 v okviru Slovenskega štipendijskega sklada SI04, EGP in NFM ne bo. Še vedno pa so na voljo sredstva za akcijo 1 – študijske obiske za obdobje upravičenosti do 30. 4. 2017.

Razpisna dokumentacija 2015

Razpis 2015 je ponovno odprt za študijske obiske pod akcijo 1. Prijavijo se lahko slovenske visokošolske organizacije ter organizacije s področja osnovnega, srednjega splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Prijave zbiramo do porabe sredstev.
Razpis 2015 – študijski obiski

Razpis SI04 2015
Vodnik za prijavitelje 2015

Prijavni roki

Akcija Prijavni rok
Študijski obiski Odprti rok – najmanj 30 dni pred izvedbo mobilnosti
Projekti mobilnosti v visokem šolstvu 12. 1. 2015
Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju 12. 1. 2015
Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu 12. 1. 2015
Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (šolska partnerstva) 12. 1. 2015

Prijavna in pogodbena dokumentacija

Sodelovanje z

Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom

Akcija 1ODPRT RAZPIS Študijski obiski

Prijavna in pogodbena dokumentacija

Nacionalna pravila: Študijski obiski (NOV, 9. 2. 2016)

Razpis 2015 je ponovno odprt za študijske obiske pod akcijo 1. Prijavijo se lahko slovenske visokošolske organizacije ter organizacije s področja osnovnega, srednjega splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Prijave zbiramo do porabe sredstev.

Prijavni obrazec
Priloga 1: Referenčne tabele
Obrazec za končno poročilo

Akcija 2 – Projekti mobilnosti v visokem šolstvu

Prijavna dokumentacija

Nacionalna pravila: Projekti mobilnosti v visokem šolstvu

Osnovne značilnosti projektov:

 • mobilnost študentov z namenom študija in prakse ter osebja, tako pedagoškega kot nepedagoškega;
 • mobilnost v in iz držav donatoric programa;
 • dodatne nacionalne točke, če se tokrat prvič prijavljate na razpis;
 • dodatne nacionalne točke, če vaš projekt spodbuja recipročno mobilnost.

Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec
Priloga 1: Referenčne tabele
Izjava o istovetnosti kopij

Pogodbena dokumentacija

Priloga III.1 in III.4 – Sporazum o dotaciji (vzorec)
Priloga III.2 – Študijski sporazum (vzorec)
Priloga III.5 – Program prakse študenta (Training Agreement) in Zaveza kakovosti
Priloga III.7 in III.10 – Sporazum o dotaciji (vzorec)
Priloga III.8 – Program predavanja (Teaching programme) – minimalna vsebina
Priloga III.11 – Načrt usposabljanja (Work plan)

Vsak udeleženec mora oddati spletni vprašalnik, ki mu ga na podlagi podatkov v statistični tabeli, posreduje nosilec programa, CMEPIUS.

Akcija 2 – Vmesno poročilo – rok za oddajo 1. november 2015
Akcija 2 – Končno poročilo – rok za oddajo 30. maj 2016 (po elektronski in navadni pošti)

Obvezni prilogi za poročanje sta:
– statistična tabela programa, kjer so poimensko navedeni udeleženci mobilnosti (priloga vmesnega in končnega poročila v elektronski obliki)
Statistična tabela programa Slovenski štipendijski sklad SI04;
– kratko vsebinsko poročilo projekta v angleškem jeziku, z namenom poročanja v sistem DoRIS (priloga končnega poročila v elektronski obliki)
DoRIS – Obvezna priloga k pogodbenem obrazcu II.2_2015

Akcija 3 – Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Prijavna dokumentacija

Nacionalna pravila: Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Osnovne značilnosti projektov:

 • mobilnost osebja, tako pedagoškega kot nepedagoškega;
 • mobilnost v države donatorice;
 • ob prijavi je potrebno navesti partnersko institucijo.

Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec
Priloga 1: Referenčne tabele
Izjava o istovetnosti kopij

Pogodbena dokumentacija

Priloga III.1 in 2 – Vzorec pogodbe za udeležence mobilnosti in Vzorec programa usposabljanj za udeležence mobilnosti

Akcija 3 – Vmesno poročilo – rok za oddajo 1. november 2015
Akcija 3 – Končno poročilo – rok za oddajo 30. maj 2016 (po elektronski in navadni pošti)

Vsak udeleženec mora oddati spletni vprašalnik, ki mu ga na podlagi podatkov v statistični tabeli, posreduje nosilec programa, CMEPIUS.

Obvezni prilogi za poročanje sta:
– statistična tabela programa, kjer so poimensko navedeni udeleženci mobilnosti (priloga vmesnega in končnega poročila v elektronski obliki)
Statistična tabela programa Slovenski štipendijski sklad SI04;
– kratko vsebinsko poročilo projekta v angleškem jeziku, z namenom poročanja v sistem DoRIS (priloga končnega poročila v elektronski obliki)
DoRIS – Obvezna priloga k pogodbenem obrazcu II.2_2015

Akcija 4 – Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu

Prijavna dokumentacija

Nacionalna pravila: Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu

Osnovne značilnosti projektov:

 • aktivnost Akcije 4 so intenzivni programi (poletne šole);
 • za prijavo projekta potrebujete še dve partnerski instituciji, vsaj ena mora biti iz Norveške;
 • na Razpis 2015 lahko prijavite samo enoleten projekt , v višini razpoložljivih sredstev od 30.000 EUR do 33.500 EUR.

Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec
Priloga 1: Referenčne tabele
Izjava o istovetnosti kopij

Pogodbena dokumentacija

Akcija 4 – Vmesno poročilo – rok za oddajo 1. november 2015
Akcija 4 – Končno poročilo – rok za oddajo 30. maj 2016 (po elektronski in navadni pošti)

Udeleženec programa, natančneje študent, morajo oddati spletni vprašalnik, ki mu ga na podlagi podatkov v statistični tabeli, posreduje nosilec programa, CMEPIUS.

Obvezni prilogi za poročanje sta:
– statistična tabela programa, kjer so poimensko navedeni udeleženci mobilnosti (priloga vmesnega in končnega poročila v elektronski obliki)
Statistična tabela programa Slovenski štipendijski sklad SI04;
– kratko vsebinsko poročilo projekta v angleškem jeziku, z namenom poročanja v sistem DoRIS (priloga končnega poročila v elektronski obliki)
DoRIS – Obvezna priloga k pogodbenem obrazcu II.2_2015

Akcija 5 – Projekti med- institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja

Prijavna dokumentacija

Nacionalna pravila: Projekti med- institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (šolska partnerstva)

Osnovne značilnosti projektov:

 • projekti sodelovanja, ki omogočajo tudi mobilnost učencev/dijakov in osebja;
 • za izvedbo prejmete pavšalni znesek v skladu s tipom mobilnosti;
 • za prijavo projekta potrebujete partnerstvo treh institucij;
 • na Razpis 2015 lahko prijavite samo enoleten projekt , v višini razpoložljivih sredstev od 30.000 EUR.

Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec
Priloga 1: Referenčne tabele
Izjava o istovetnosti kopij

Pogodbena dokumentacija

Akcija 5 – Vmesno poročilo – rok za oddajo 1. november 2015
Akcija 5 – Končno poročilo – rok za oddajo 30. maj 2016 (po elektronski in navadni pošti)

Obvezni prilogi za poročanje sta:
– statistična tabela programa, kjer so poimensko navedeni udeleženci mobilnosti (priloga vmesnega in končnega poročila v elektronski obliki)
Statistična tabela programa Slovenski štipendijski sklad SI04;
– kratko vsebinsko poročilo projekta v angleškem jeziku, z namenom poročanja v sistem DoRIS (priloga končnega poročila v elektronski obliki)
DoRIS – Obvezna priloga k pogodbenem obrazcu II.2_2015