Cmepius

Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM (R 2014)

Drugi razpisni rok

Razpis SI04 2014
Vodnik za prijavitelje 2014

Prijavni roki

Akcija Prijavni rok
Pripravljalni obiski Odprti rok – najmanj 30 dni pred izvedbo mobilnosti
Projekti mobilnosti v visokem šolstvu 17. 2. 2014
Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju 17. 2. 2014
Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu 17. 2. 2014
Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (šolska partnerstva) 17. 2. 2014

Nacionalna pravila za prijavitelje

Akcija 1 – Pripravljalni obiski
Akcija 2 – Projekti mobilnosti v visokem šolstvu
Akcija 3 – Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju
Akcija 4 – Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu
Akcija 5 – Projekti med- institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (šolska partnerstva)

Izmenjave z

Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom

Dokumentacija razpisa 2014

Akcija 1 – Pripravljalni obiski

Prijavna/pogodbena dokumentacija

Akcija 2 – Projekti mobilnosti v visokem šolstvu

Prijavna dokumentacija

Pogodbena dokumentacija

Priloga III.1 in III.4 – Sporazum o dotaciji (vzorec)
Priloga III.2 – Študijski sporazum (vzorec)
Priloga III.5 – Program prakse študenta (Training Agreement) in Zaveza kakovosti
Priloga III.7 in III.10 – Sporazum o dotaciji (vzorec)
Priloga III.8 – Program predavanja (Teaching programme) – minimalna vsebina
Priloga III.11 – Načrt usposabljanja (Work plan)

Vsak udeleženec mora oddati spletni vprašalnik, ki mu ga na podlagi podatkov v statistični tabeli, posreduje nosilec programa, CMEPIUS.

Akcija 2 – Vmesno poročilo – rok za oddajo 31. januar 2015
Akcija 2 – Končno poročilo – rok za oddajo 30. avgust 2015 (po elektronski in navadni pošti)

Obvezni prilogi za poročanje sta:
– statistična tabela programa, kjer so poimensko navedeni udeleženci mobilnosti (priloga vmesnega in končnega poročila v elektronski obliki)
Statistična tabela programa Slovenski štipendijski sklad SI04;
– kratko vsebinsko poročilo projekta v angleškem jeziku, z namenom poročanja v sistem DoRIS (priloga končnega poročila v elektronski obliki)
DoRIS – Obvezna priloga k pogodbenem obrazcu II.2.

Akcija 3 – Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Prijavna dokumentacija

Pogodbena dokumentacija

Priloga III.1 in 2 – Vzorec pogodbe za udeležence mobilnosti in Vzorec programa usposabljanj za udeležence mobilnosti

Akcija 3 – Vmesno poročilo – rok za oddajo 31. januar 2015
Akcija 3 – Končno poročilo (enoletni) – rok za oddajo 30. maj 2015 (po elektronski in navadni pošti)
Akcija 3 – Končno poročilo (15-mesečni) – rok za oddajo 30. avgust 2015 (po elektronski in navadni pošti)

Vsak udeleženec mora oddati spletni vprašalnik, ki mu ga na podlagi podatkov v statistični tabeli, posreduje nosilec programa, CMEPIUS.

Obvezni prilogi za poročanje sta:
– statistična tabela programa, kjer so poimensko navedeni udeleženci mobilnosti (priloga vmesnega in končnega poročila v elektronski obliki)
Statistična tabela programa Slovenski štipendijski sklad SI04;
– kratko vsebinsko poročilo projekta v angleškem jeziku, z namenom poročanja v sistem DoRIS (priloga končnega poročila v elektronski obliki)
DoRIS – Obvezna priloga k pogodbenem obrazcu II.2

Akcija 4 – Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu

Prijavna dokumentacija

Pogodbena dokumentacija

Akcija 4 – Vmesno poročilo (dvoletni projekti) – rok za oddajo 31. januar 2015
Akcija 4 – Končno poročilo (enoletni) – rok za oddajo 30. maj 2015 (po elektronski in navadni pošti)
Akcija 4 – Končno poročilo (dvoletni) – rok za oddajo 30. maj 2016 (po elektronski in navadni pošti)

Udeleženec programa, natančneje študent, morajo oddati spletni vprašalnik, ki mu ga na podlagi podatkov v statistični tabeli, posreduje nosilec programa, CMEPIUS.

Obvezni prilogi za poročanje sta:
– statistična tabela programa, kjer so poimensko navedeni udeleženci mobilnosti (priloga vmesnega in končnega poročila v elektronski obliki)
Statistična tabela programa Slovenski štipendijski sklad SI04;
– kratko vsebinsko poročilo projekta v angleškem jeziku, z namenom poročanja v sistem DoRIS (priloga končnega poročila v elektronski obliki)
DoRIS – Obvezna priloga k pogodbenem obrazcu II.2

Akcija 5 – Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (šolska partnerstva)

Prijavna dokumentacija

Pogodbena dokumentacija

Akcija 5 – Vmesno poročilo – rok za oddajo 31. januar 2015 (po elektronski in navadni pošti)
Akcija 5 – Končno poročilo – rok za oddajo 30. maj 2016 (po elektronski in navadni pošti)

Obvezni prilogi za poročanje sta:
– statistična tabela programa, kjer so poimensko navedeni udeleženci mobilnosti (priloga vmesnega in končnega poročila v elektronski obliki)
Statistična tabela programa Slovenski štipendijski sklad SI04;
– kratko vsebinsko poročilo projekta v angleškem jeziku, z namenom poročanja v sistem DoRIS (priloga končnega poročila v elektronski obliki)
DoRIS – Obvezna priloga k pogodbenem obrazcu II.2