Cmepius

Program Erasmus praznuje 30 let

januar 27, 2017

V letu 2015 je Erasmus+ 678 000 Evropejkam in Evropejcem, kar je največ doslej, omogočil študij, usposabljanje, delo in prostovoljstvo v tujini. V istem letu je EU vložila 2,1 milijarde evrov v več kot 19 600 projektov, v katere je vključenih 69 000 organizacij. To so glavni poudarki iz letnega poročila o programu Erasmus+ za leto 2015, ki ga je danes objavila Evropska komisija. Rezultati kažejo tudi, da je program na dobri poti, da doseže svoj cilj in med letoma 2014 ter 2020 podpre 4 milijone ljudi.

Leta 2015 se je program Erasmus+ še dodatno razširil, saj je visokošolskim ustanovam prvič omogočil, da več kot 28 000 študentk in študentov ter osebja pošljejo v države zunaj EU in jih iz njih sprejmejo. Povratne informacije od udeležencev potrjujejo, da je čas, preživet v tujini s programom Erasmus+, dobra naložba: 94 % jih meni, da so izboljšali svoja znanja in spretnosti, 80 % pa, da so si povečali svoje zaposlitvene možnosti. Tretjini študentk in študentov, ki opravljajo prakso v tujini prek programa Erasmus+, gostiteljsko podjetje ponudi delovno mesto.

Objava poročila sovpada z začetkom kampanje, ki obeležuje 30. obletnico programa Erasmus (ki se od leta 2014 imenuje Erasmus+). Dogodki v letu 2017 bodo izvedeni na evropski, nacionalni in lokalni ravni – dogodke, ki jih bosta organizirali Erasmus+ agenciji v Sloveniji – CMEPIUS in MOVIT, bomo sporti objavljali na naših spletnih straneh in našem FB profilu.

V Sloveniji smo evropske programe za področje izobraževanja in uspsoabljanja začeli izvajati že v letu 1999.

V zadnjih desetih letih je v evropskih programih (v programu Erasmus+ in njegovemu predhodniku programu Vseživljenjsko učenje) sodelovalo že  več kot 96 % srednjih in 72 % osnovnih šol ter vse večje slovenske visokošolske institucije.

V letih od 2008 do 2015 je v okviru programa Erasmus+ (oz. programa Vseživljenjsko učenje) iz Slovenije na mobilnost v tujino odšlo že  več kot 30.000 posameznikov, od tega 2.418 učencev in 3.390 učiteljev v osnovnih šolah, 4.238 dijakov in 1.824 učiteljev v srednjih šolah, 22 otrok in 461 vzgojiteljic v vrtcih ter 790 učečih se odraslih in 812 izobraževalcev odraslih ter 12.669 slovenskih študentov in 3.715 visokošolskih učiteljev. V programe je bilo vključenih 790 učečih se odraslih in 812 izobraževalcev odraslih. V Slovenijo pa je prišlo tudi  12.225 tujih študentov in 3.933 tujih visokošolskih učiteljev.

Povprečna poraba sredstev, ki so bila dodeljena Sloveniji za izvajanje programov, presega 96%. V obdobju 2007 – 2016 je bilo za področje izobraževanja in usposabljanja porabljenih več kot 92,5 mio €

Več podatkov si lahko ogledate na našem prenovljenem prikazu statistik!