Cmepius

Štipendijski sklad EGP in NFM

Mobilnost in projekti sodelovanja na področju PIU

Slovenski štipendijski sklad SI04 podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Lihtenštajna in Slovenije.

Prijava na projekt

Na projekt se lahko prijavijo samo organizacije ne posamezniki.

Aktivnosti programa

 • Pripravljalni obiski (Akcija 1),
 • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu (Akcija 2),
 • Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju (Akcija 3),
 • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu (Akcija 4),
 • Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (Akcija 5).

Po izkušnje na Norveško, Islandijo ali Lihtenštajn

Posamezniki s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja lahko v okviru pograma sodelujejo pri:

 • projektih mobilnosti za pedagoško in ne-pedagoško osebje (Akcija 3),
 • projektih med-institucionalnega sodelovanja, kjer lahko poleg osebja sodelujejo tudi dijaki kot udeleženci v mobilnosti (Akcija 5).

Z namenom vzpostavitve novega partnerstva ali za pripravo projekta in pisanje projektne prijave lahko posamezniki koristijo tudi sredstva za izvedbo Pripravljalnega obiska (Akcija 1). Običajno je dotacija dodeljena le eni osebi; za izvedbo pa je predpogoj že vzpostavljen stik s potecialnim partnerjem projekta.

Prijava

Kontakt

Božidar Grigić
01 620 94 86

eeagrants@cmepius.si

Institucija, osnovna ali srednja šola, ki se želi prijaviti na razpis Slovenskega štipendijskega sklada SI04 mora:

 • poiskati partnerja v eni izmed držav donatoric – Norveška, Islandija ali Lihtenštajn,
 • za sodelovanje v Akciji 1 in 3 mora imeti vsaj enega partnerja,
 • za sodelovanje v Akciji 5 prijaviti organizacijo v obliki partnerstva, ki ga sestavljajo vsaj 3 organizacije,
 • natančno prebrati Razpis, Vodnik za prijavitelje in Nacionalna pravila za prijavitelje,
 • oddati prijavni obrazec na odprti razpis.