Cmepius

Skupina ECVET ekspertov

ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training) je evropsko orodje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Namenjen je lažji prehodnosti med različnimi izobraževalnimi sistemi, priznavanju in prenosu poklicnih kvalifikacij med državami in doseganju visokokvalitetne mednarodne mobilnosti. Z upoštevanjem ECVET načel se doseže večje medsebojno razumevanje in zaupanje med posameznimi državami in sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

V Sloveniji se je oblikovala skupina ECVET strokovnjakov, ki jo sestavljajo:

  1. Darko Mali, Center RS za poklicno izobraževanje,
  2. Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje,
  3. Nataša Hafner-Vojčić, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
  4. Miran Papež, Šolski center Velenje,
  5. Aleksandar Lazarević, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana – Vegova,
  6. Tanja Vilič-Klenovšek, Andragoški center Slovenije (ACS),
  7. Brigita Kruder, Adult Education Centre Slovenska Bistrica.

Glavna naloga ECVET skupine strokovnjakov v letu 2016 je tesno sodelovanje s šolami z namenom izboljšanja učne mobilnosti. Na podlagi dolgoletnih izkušenj z učitelji se je tudi izkazalo, da imajo le-ti težave pri zapisovanju učnih enot in učnih izidov. Z organiziranimi delavnicami ECVET strokovnjakov so učitelji in koordinatorji mednarodne mobilnosti deležni temeljitih usposabljanj z namenom izvajanja kakovostnih mobilnosti.

ECVET skupina strokovnjakov pa si od leta 2015 prizadeva tudi k promociji uporabe ECVET načel v vseživljenjskem učenju.

Aktivnosti v letu 2016
Vrsta aktivnosti Tema Časovni okvir in kraj
usposabljanje Uporaba ECVET principov pri izvajanju mobilnost 2. polovica 2016
usposabljanje Priprava opisov učnih izidov za dijake, ki se praktično usposabljajo v tujini 2. polovica 2016
usposabljanje Uporaba ECVET načel v VŽU 2. polovica 2016
spremljanje Spremljanje projektov KA102, ki mobilnosti izvajajo po ECVET načelih 2016
seminar za ECVET eksperte vzajemno učenje in izmenjava izkušenj 7.11. – 9.11.2016, Dunaj

 

Aktivnosti v letu 2015

Vrsta aktivnosti Tema Časovni okvir in kraj
usposabljanje Uporaba ECVET principov pri izvajanju mobilnosti februar, ŠC Nova Gorica
usposabljanje Uporaba ECVET principov pri izvajanju mobilnosti marec, CMEPIUS Ljubljana
usposabljanje Uporaba ECVET principov pri izvajanju mobilnosti oktober, Štajerska
delavnica Priprava opisov učnih izidov za dijake, ki se praktično usposabljajo v tujini 21. 8. Prometna šola Maribor
delavnica Priprava opisov učnih izidov za dijake, ki se praktično usposabljajo v tujini 27. 8., Srednja tehniška šola Koper
seminar za deležnike ECVET na področju vseživljenjskega učenja december, Bled
seminar za ECVET eksperte vzajemno učenje in izmenjava izkušenj 14.10. – 16.10., Tuheljske toplice

Aktivnosti v letu 2014

Vrsta aktivnosti Tema Časovni okvir in kraj
Seminar Uporaba ECVET principov v vseživljenjskem učenju 12. 6. 2014, Bled
Usposabljanja za učitelje Uporaba ECVET principov pri organizaciji mobilnosti 17. 6. 2014, Ljubljana
19. 6. 2014, Postojna
02. 7. 2014, Maribor
3. 7. 2014, Celje
7. 10. 2014, Novo mesto
ECVET vzajemno učenje s tujimi ECVET eksperti Izmenjava rešitev za uveljavitev priporočil ECVET na področju vseživljenjskega učenja in mobilnosti 9. in 10.10 2014, Prekmurje
Presentations
Final report