Cmepius

Štipendijski sklad EGP in NFM

Slovenski štipendijski sklad SI04

Slovenski štipendijski sklad SI04 podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami donatoricami (Norveška, Islandija, Liechtenstein) in državami upravičenkami, med katerimi je tudi Slovenija.

Kontakt

Božidar Grigić
eeagrants@cmepius.si
01 620 94 86

Aktivnosti programa

Slovenske organizacije s področja osnovnega in srednjega splošnega ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja lahko v okviru pograma prijavijo:

  • projekte mobilnosti (Akcija 3),
  • projekte med-institucionalnega sodelovanja (Akcija 5).

Koristi od sodelovanja v programu Sklad SI04 imajo poleg prijaviteljev projektov tudi naslednje organizacije:

  • podjetja, socialni partnerji in drugi predstavniki delovnega življenja, vključno z gospodarskimi zbornicami in drugimi trgovinskimi organizacijami,
  • organizacije, ki nudijo storitve usmerjanja, svetovanja in informiranja,
  • organizacije, odgovorne za sisteme in politike, ki zadevajo kateri koli vidik izobraževanja in usposabljanja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni,
  • raziskovalni centri in organizacije, ki se ukvarjajo z vprašanji vseživljenjskega učenja,
  • neprofitne organizacije, prostovoljna telesa, NVO-ji.

Rezultati programa

Zbornik projektov Sodelujemo za skupne cilje