Cmepius

Štipendijski sklad EGP in NFM

Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM

EEA NOR LOGOS

Slovenski štipendijski sklad SI04 podpira mednarodno mobilnost in medinstitucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralna partnerstva med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšati sodelovanje med organizacijami, ki prihajajo iz Slovenije in držav donatoric: Norveške, Islandije in Lihtenštajna.

Prijava na projekt

V okviru Štipendijskega sklada EGP in NFM so vsi razpisi zaključeni. Trenutno potekajo priprave na novo generacijo programa, ki bo predvidoma vzpostavljena v letu 2018.

Program vključuje tako institucije s področja visokošolskega kot s področja osnovnega in srednjega splošnega ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Za namen vzpostavitve sodelovanja ali priprave projekta so na voljo sredstva za Pripravljalne in študijske obiske, ki jih lahko koristijo predstavniki upravičenih organizacij v programu. Institucije terciarnega izobraževanja lahko pridobijo sredstva za izvajanje projektov mobilnosti, tako študentov kot osebja, in medinstitucionalnega sodelovanja, s poudarkom na intenzivnih programih. Tovrstne aktivnosti so ravno tako upravičene za osnovne, srednje in poklicne šole, upoštevajoč specifike glede na vsebino in tip mobilnosti oziroma projekta.

Slovenija je tokrat že drugič vključena v programa EGP in Norveški finančni mehanizem, kar omogoča dodatna sredstva za sodelovanje z državami, ki so v drugih programih manj obiskane zaradi nižjih razpoložljivih sredstev financiranja aktivnosti.