Cmepius

Dvodnevna delavnica Intercultural Fluency

januar 26, 2017

V marcu 2017 bo CMEPIUS v sodelovanju z British Council izvedel dve 2-dnevni delavnici z naslovom INTERCULTURAL FLUENCY. Delavnici bosta potekali v Ljubljani na CMEPIUS-u (Ob železnici 30a, predavalnica v pritličju), in sicer:
– 1. termin: 17. in 18. 3. 2017,
– 2. termin: 20. in 21. 3. 2017.

Opis delavnice:
Sposobnost delovanja in komuniciranja v kompleksnih in spreminjajočih večkulturnih okoljih je ena ključnih kompetenc v današnjem globalnem okolju. Učitelji in ravnatelji se pri svojem delu v mednarodnih projektih ne soočajo le s komunikacijo v tujem jeziku, temveč tudi z različnimi kulturnimi okolji in posledično medkulturnimi razlikami med domačim in tujim osebjem, dijaki in učenci.
Cilj delavnice Intercultural Fluency je nuditi podporo organizacijam, ki želijo razširiti svoje mednarodno sodelovanje. Na podlagi usposabljanja boste lažje predvideli in bolje razumeli, kaj se dogaja v različnih medkulturnih situacijah. Prav tako bo predstavljen sveženj tehnik in idej v pomoč pri delu v medkulturnem okolju. Dvodnevna delavnica vključuje več modulov, ki naslavljajo spoznavanje temeljnih prvin medkulturne spretnosti, uspešno gradnjo odnosov in komunikacijo v različnih kulturnih situacijah, razumevanje kulturnih razlik v primeru konfliktnih situacij in njihovega reševanja itd.

Izvajalka usposabljanja je Dominika Cieslikowska.

Jezik izvajanja: angleški
Vsebina programa in časovnica izvajanja: 2-dnevna delavnica (9.00–17.00)
Število udeležencev: največ 16

Udeležba na delavnici je brezplačna.

Prosimo, da se prijavljate le resni kandidati, saj je število mest omejeno!
V primeru večjega števila prijav bo opravljen izbor kandidatov, ki bodo povabljeni k udeležbi na delavnici. Prijava je možna le preko sistema KATIS.

Če boste izbrani za udeležbo na delavnici, a se je brez opravičljivih razlogov ne boste udeležili, si organizator pridržuje pravico do zaračunanja stroškov organizacije v višini 50,00 EUR na udeleženca. Svojo morebitno odsotnost sporočite čim prej oz. najkasneje do datuma navedenega v KATIS-u!

Lepo vabljeni k prijavi!
ekipa CMEPIUS-a