Cmepius

CMEPIUS izobraževanja v KATIS-u

april 19, 2017

Pred poletjem za vas pripravljamo še nekaj zanimiv delavnic, ki jih najdete v katalogu izobraževanj KATIS.
Delavnica Krepitev zaposlitvenega potenciala dijakov (18. 5. 2017) je namenjena usposabljanju učiteljev (tako koordinatorjev mednarodnih projektov kot ostalih učiteljev) za svetovanje dijakom pri opredeljevanju kompetenc, ki so jih razvili med mednarodno mobilnostjo. Predstavljene in preizkušene bodo metode ozaveščanja, prepoznavanja in zapisovanja kompetenc, ki jih delodajalci iščejo pri kandidatih za zaposlitev.
Na delavnici z naslovom Internacionalizacija in učni izidi (24. 5. 2017), ki je namenjena osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem, bodo predstavljeni trendi na področju vključevanja internacionalizacije v izobraževanje, orodja in značilnosti za udejanjanje internacionalizacije v učnem procesu ter oblike in metode dela, ki podpirajo doseganje internacionaliziranih učnih izidov.
Cilj delavnice Mednarodno sodelovanje kot priložnost za razvoj ravnateljev in strokovnih delavcev (9. 6. 2017) pa je usposobiti ravnatelje in strokovne delavce za umeščanje mednarodnega sodelovanja v razvojni načrt šole. Delavnica je namenjena ravnateljem, svetovalnim delavcem in vodjem timov šol, ki so bile zavrnjene ali pa so novinke v mednarodnih projektih.

Vse delavnice bodo potekala na CMEPIUS-u (Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, predavalnica v pritličju).

Lepo vabljeni k prijavi!